MUDr. Jaroslav Kotrč

Absolvent Gymnázia Děčín. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice Příbram jako sekundární lékař, poté na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice Přerov jako sekundární lékař a později jako vedoucí lékař ortopedického oddělení. Následně založil Ortopedického oddělení Jesenické nemocnice, kde působil jako primář. Získal atestaci v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. V tomto oboru je držitelem primářské licence. Získal i licenci z urgentní medicíny, dlouhá léta působil jako lékař výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. V rámci ortopedie se specializuje na ultrazvukovou diagnostiku pohybového ústrojí a na podiatrii a je držitelem licencí v obou těchto ortopedických specializacích.


Alena Kovaříčková

V roce 1992 absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Zlíně , specializace dětská sestra.Pracovala jako dětská sestra novorozeneckého oddělení KNTB ve Zlíně, dále v ambulancích zubní, gynekologické a ambulanci praktického lékaře.Od počátku ordinace je její nedílnou a nezbytnou součástí.