platný od 1.3.2023

*ceník je určený pro samoplátce a pacienty nesmluvních pojišťoven

Ke stažení ZDE.


Ortopedická ambulance
Ortopedické vyšetření komplexní* 720,-
Ortopedické vyšetření cílené* 485,-
Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání* 376,-
Preventivní vyšetření kyčlí u kojence včetně UZ* 364,-
Vyšetření na podoskopu – pedobarografie* 477,-
Aplikace obstřiku do kloubu + cena léčiva* 299,-
Aplikace obstřiku mimo kloub + cena léčiva* 163,-
Injekce do měkkých tkání+ cena léčiva* 149,-
Kořenový obstřik + cena léčiva* 243,-
Aplikace lokálního anestetika + cena léčiva* 161,-
Nitrokloubní aplikace kloubní výživy (viskosuplementace) s částečnou úhradou pojišťovny 1300,-
Nitrokloubní aplikace kloubní výživy (viskosuplementace) bez úhrady pojišťovnou 2600,-
Aplikace kolagenu – Guna MD 400,-
Aplikace obstřiku 50,-

Administrativní úkony lékaře
Jednoduchý výpis ze zdravotní dokumentace – 1 strana A4 50,-
Složitý výpis ze zdravotní dokumentace – 2 a více stran A4 150,-
Administrativní činnost související se zapůjčením dokumentace + poštovné 139,- + poštovné
Administrativní poplatek za 2 a více neomluvených absencí 1000,-