platný od 2.1.2024

*ceník je určený pro samoplátce a pacienty nesmluvních pojišťoven

Ke stažení ZDE.


Ortopedická ambulance
Ortopedické vyšetření komplexní* 828,-
Ortopedické vyšetření pohybového aparátu – srovnávací* 626,-
Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání* 419,-
Preventivní vyšetření kyčlí u kojence včetně UZ* 735,-
Vyšetření na podoskopu – pedobarografie* 550,-
Aplikace obstřiku do kloubu + cena léčiva* 333,-
Aplikace obstřiku mimo kloub + cena léčiva* 187,-
Injekce do měkkých tkání + cena léčiva* 169,-
Kořenový obstřik + cena léčiva* 243,-
Aplikace lokálního anestetika + cena léčiva* 275,-
Nitrokloubní aplikace kloubní výživy (viskosuplementace) s částečnou úhradou pojišťovny 1400,-
Nitrokloubní aplikace kloubní výživy (viskosuplementace) bez úhrady pojišťovnou 2800,-
Aplikace kolagenu – Guna MD 500,-
Aplikace obstřiku 50,-

Administrativní úkony lékaře
Jednoduchý výpis ze zdravotní dokumentace – 1 strana A4 50,-
Složitý výpis ze zdravotní dokumentace – 2 a více stran A4 150,-
Administrativní činnost související se zapůjčením dokumentace + poštovné 140,- + poštovné
Vyplnění poukazu na léčebně rehabilitační péči „lázně“ 500,-

Ceník je v souladu s Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2024/CAU ze dne 3. listopadu 2023 (účinný od 1.1.2024).