Ortopedie

Ortopedie je obor zabývající se vyšetřením, diagnostikou, prevencí a léčbou nemocí pohybového ústrojí. Dále se zabývá rehabilitací vrozených nebo získaných onemocnění, deformacemi a funkčními problémy pohybového aparátu.

Ortopedie pracuje v součinnosti i s dalšími obory, především se všeobecnou chirurgií a traumatologií, dále pak neurologií, pediatrií, radiologií, lékařskou protetikou a obory komplementu.

V ortopedické ambulanci poskytujeme komplexní ortopedickou péči, diagnostiku a léčbu onemocnění pohybového ústrojí a preventivní péči. K plánovanému vyšetření je nutné se objednat, osobně či telefonicky. K prvnímu vyšetření je nutné si přinést žádanku od svého praktického lékaře. Pokud byly provedeny RTG snímky, je třeba si je taktéž přinést. Pokud máte akutní problém a přinesete žádanku od praktického lékaře, budete ošetření i bez předchozího objednání dle možnosti provozu ambulance. Přednostně taktéž ošetřujeme děti. Pokud se na dohodnutý termín nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit, sdělte nám to prosím co nejdříve, přeobjednáme Vás na nejbližší vyhovující termín.

Čím se zabýváme:

  • Diagnostikou, prevencí a léčbou vrozených vývojových vad pohybového ústrojí
  • Ambulantní konzervativní terapií primární i sekundární artrózy nosných kloubů, včetně intraartikulární aplikace viskosuplementace či kolagenových injekcí
  • Diagnostikou a léčbou degenerativních a zánětlivých kloubních onemocnění
  • Řešením poúrazových stavů pohybového ústrojí
  • Základní diagnostickou péčí o nemocné s primárními kostními nádory včetně sjednání specializované péče na klinickém pracovišti
  • Konzervativní léčbou kyčelní dysplasie u dětí
  • Primární diagnostikou skoliózy a plochonoží dětského věku s doporučením na specializované pracoviště
  • Indikujeme endoprotézy velkých kloubů / koleno, kyčel, rameno /, operační zákroky řešíme ve spolupráci s Ortopedickým oddělením KNTB a Ortopedickým oddělením nemocnice Kroměříž

SONO dětských kyčlí – tzv. trojí síto:

Sonografické a klinické vyšetření dětských kyčlí -takzvané trojí síto provádíme každé pondělí v 13:00 – 14:00 hod. Na vyšetření dětských kyčlí se není třeba předem objednávat.

Doplňující informace:

Ke každému vyšetření je nutno se předem objednat. Objednací doba je pouze orientační. Pokud k nám jdete poprvé, vezměte s sebou žádanku od praktického lékaře a kartičku pojišťovny a výpis z dokumentace od raktického lékaře.

Telefonické objednávky na čísle 577 921 841

Neakutní problémy ošetřujeme po předchozím telefonickém či osobním objednání dle ordinačních hodin ambulance.
Ošetření akutního problému s doporučením od PL proběhne dle určení ordinujícího lékaře.
Pořadí pacientů určuje lékař nebo sestra podle objednaného termínu a zdravotního stavu pacienta.

Mimo urgentní stavy je nutno se k vyšetření objednat buď telefonicky nebo osobně!